Hotline: 

0909 758 468

0905 570 558

 

 

Chi tiết sản phẩm

Biến tần MITSUBISHI

Giá: Liên hệ VNĐ Biến tần hiệu MITSUBISHI ELECTRIC do Nhật Bản sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng, hệ thống thang máy, băng tải,...

Các sản phẩm chính của Biến tần Mitsubishi gồm có các dòng và mã sản phẩm chính như sau:

+ Biến tần FR-A740 Series:

FR-A740-0.4K, FR-A740-0.75K, FR-A740-1.5K, FR-A740-2.2K, FR-A740-3.7K, FR-A740-5.5K, FR-A740-7.5K, FR-A740-11K, FR-A740-15K, FR-A740-18.5K, FR-A740-22K, FR-A740-30K, FR-A740-37K, FR-A740-45K, FR-A740-55K, FR-A740-75K, FR-A740-90K, FR-A740-110K, FR-A740-132K, FR-A740-160K, FR-A740-185K, FR-A740-220K, FR-A740-250K, FR-A740-280K, FR-A740-315K, FR-A740-355K, FR-A740-400K, FR-A740-450K, FR-A740-500K.

+ Biến tần FR-E740 series:

FR-E740-0.4K, FR-E740-0.75K, FR-E740-1.5K, FR-E740-2.2K, FR-E740-3.7K, FR-E740-5.5K, FR-E740-7.5K, FR-E740-11K, FR-E740-15K.

+ Biến tần FR-D740 Series:

FR-D740-0.4K, FR-D740-0.75K, FR-D740-1.5K, FR-D740-2.2K, FR-D740-3.7K, FR-D740-5.5K, FR-D740-7.5K, FR-D740-11K, FR-D740-15K.

+ Biến tần FR-A720 Series:

FR-A720-0.4K, FR-A720-0.75K, FR-A720-1.5K, FR-A720-2.2K, FR-A720-3.7K, FR-A720-5.5K, FR-A720-7.5K, FR-A720-11K, FR-A720-15K, FR-A720-18.5K, FR-A720-22K, FR-A720-30K, FR-A720-37K, FR-A720-45K, FR-A720-55K, FR-A720-75K, FR-A720-90K.

+ Biến tần FR-E720 series:

FR-E720-0.1K, FR-E720-0.2K, FR-E720-0.4K, FR-E720-0.4K, FR-E720-0.75K, FR-E720-1.5K, FR-E720-2.2K, FR-E720-3.7K, FR-E720-5.5K, FR-E720-7.5K, FR-E720-11K, FR-E720-15K.

+ Biến tần FR-D720S series:

FR-D720S-0.1K, FR-D720S-0.2K, FR-D720S-0.4K, FR-D720S-0.75K, FR-D720S-1.5K, FR-D720S-2.2K.

+ Biến tần FR-D720 series:

FR-D720-0.2K, FR-D720-0.4K, FR-D720-0.75K, FR-D720-1.5K, FR-D720-2.2K, FR-D720-3.7K, FR-D720-5.5K, FR-D720-7.5K, FR-D720-11K, FR-D720-15K.

+ Biến tần FR-F720 series:

FR-F720P-0.75K, FR-F720P-1.5K, FR-F720P-2.2K, FR-F720P-3.7K, FR-F720P-5.5K, FR-F720P-7.5K, FR-F720P-11K, FR-F720P-15K, FR-F720P-18.5K, FR-F720P-22K, FR-F720P-30K, FR-F720P-37K, FR-F720P-45K, FR-F720P-55K, FR-F720P-75K, FR-F720P-90K, FR-F720P-110K.

+ Biến tần FR-F740 series:

FR-F740P-0.75K, FR-F740P-1.5K, FR-F740P-2.2K, FR-F740P-3.7K, FR-F740P-5.5K, FR-F740P-7.5K, FR-F740P-11K, FR-F740P-15K, FR-F740P-18.5K, FR-F740P-22K, FR-F740P-30K, FR-F740P-37K, FR-F740P-45K, FR-F740P-55K, FR-F740P-75K, FR-F740P-90K,  FR-F740P-110K, FR-F740P-132K, FR-F740P-160K, FR-F740P-185K, FR-F740P-220K, FR-F740P-250K, FR-F740P-280K, FR-F740P-315K, FR-F740P-355K, FR-F740P-400K, FR-F740P-450K, FR-F740P-500K, FR-F740P-560K.