Hotline: 

0909 758 468

0905 570 558

 

 

Chi tiết sản phẩm

Bộ điều khiển khả lập trình Sê-ri KV-5000/3000

Giá: Liên hệ VNĐ 

Mẫu

KV-3000

KV-5000

KV-5500

Loại

Khối CPU

Đặc điểm kỹ thuật thực hiện

Chế độ kiểm soát hoạt động

Chế độ chương trình lưu trữ

Chế độ điều khiển vào/ra

Chế độ refresh

Ngôn ngữ lập trình

Sơ đồ dạng thang mở rộng, Tập lệnh KV, ký hiệu dễ nhớ

Số lệnh

Hướng dẫn cơ bản: 81 class, 171 hướng dẫn
Hướng dẫn áp dụng: 43 class, 60 hướng dẫn
Hướng dẫn hoạt động toán học: 115 class, 293 hướng dẫn
Hướng dẫn mở rộng: 96 class, 142 hướng dẫn
Tổng cộng: 335 class, 666 hướng dẫn

Tốc độ thực hiện lệnh

Hướng dẫn cơ bản: Tối thiểu 10 ns
Hướng dẫn áp dụng: Tối thiểu 20 ns

Dung lượng chương trình

Xấp xỉ 160 k bước

Xấp xỉ 260 k bước

Số lượng khối cài đặt tối đa

16 khối (48 khối khi kết nối khối mở rộng)

Số lượng điểm vào/ra tối đa

Tối đa 3,096 điểm khi mở rộng (KV-EB1S/KV-EB1R: khi mở rộng 2 khối, sử dụng khối vào/ra 64 điểm)

Thiết bị bit

Rơ le ngõ vào R

Tổng cộng 16,000 điểm 1 bit

Rơ le ngõ ra R

Rơ le hỗ trợ trong R

Rơ le liên kết B

Tổng cộng 16,384 điểm 1 bit

Rơ le hỗ trợ trong MR

Tổng cộng 16,000 điểm 1 bit

Rơ le chốt LR

Điều khiển rơ le CR

640 điểm 1 bit

Thiết bị từ

Bộ hẹn giờ T

4,000 điểm 32 bit

Bộ đếm C

Bộ nhớ dữ liệu DM

65,535 điểm 16 bit

Bộ nhớ dữ liệu mở rộng EM

Đăng ký tập tin

chế độ chuyển mạch ngân hàng bộ nhớ FM

32,768 điểm × 4 ngân hàng bộ nhớ 16 bit

Chế độ quay ZF

131,072 điểm 16 bit

Đăng ký liên kết W

Tổng cộng 16,384 điểm 16 bit

Bộ nhớ dữ liệu tạm thời TM

512 điểm 16 bit

Bộ đếm tốc độ cao CTH

2 điểm 32 bit

Bộ so sánh đếm tốc độ cao CTC

4 điểm 32-bit (adopt bộ đếm tốc độ cao 2 điểm)

Đăng ký chỉ số Z

12 điểm 32 bit

Bộ nhớ điều khiển CM

6,000 điểm 16 bit

Định vị xung ngõ ra

2 điểm (tần số ngõ ra tối đa 100 kHz)

Ngõ vào/ra khối CPU

Ngõ vào: 16 điểm, ngõ ra: 8 điểm

Chức năng duy trì mất điện

Bộ nhớ chương trình

Bộ nhớ cực nhanh ghi được gấp 100,000 lần

Thiết bị

Dựa vào pin 5 năm (nhiệt độ môi trường xung quanh hoạt động 25 °C, trong chế độ giữ mất điện)*1

Chức năng tự chẩn đoán

CPU bất thường, RAM bất thường, khác

Đặc điểm kỹ thuật chung

Điện áp định mức

24 VDC ±10 %

Nhiệt độ không khí xung quanh

0 đến 50 °C (không đóng băng)*2*3

Độ ẩm môi trường hoạt động

10 đến 95 % RH (không ngưng tụ)*2

Nhiệt độ bảo quản

-20 đến +70 °C*2

Độ ẩm môi trường lưu trữ

10 đến 95 % RH (không ngưng tụ)*2

Môi trường làm việc

Không có bụi và khí ăn mòn

Độ cao hoạt động

Từ 2,000 m trở xuống

Mức độ ô nhiễm

2

Chống ồn

Vp-p từ 1,500 trở lên độ rộng xung 1 µs, 50 ns (dựa theo mô phỏng tiếng ồn), Phù hợp tiêu chuẩn IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

Điện áp chống chịu

1,500 VAC cho 1 phút giữa đầu cuối nguồn điện và đầu cuối vào/ra hoặc đầu cuối và vỏ bọc phụ

Biến trở cách điện

Trên 50 MΩ (được tính giữa đầu cuối nguồn điện và đầu cuối vào/ra hoặc đầu cuối bên ngoài và vỏ bọc với mêgôm kế 500 V DC)

Chống chịu va đập

Rung động cách quãng

Tần số 5 đến 9 Hz

Nửa biên độ: 3,5 mm*4

Tần số 9 đến 150 Hz

Gia tốc: 9,8 m/s2*4

Rung động liên tục

Tần số 5 đến 9 Hz

Nửa biên độ: 1,75 mm*4

Tần số 9 đến 150 Hz

Gia tốc: 4,9 m/s2*4

Loại quá áp

II (Khi sử dụng KV-U7)

Dòng điện tiêu thụ trong

Khối CPU: từ 320 mA trở xuống
Khối mở rộng: KV-EB1S từ 15 mA trở xuống, KV-EB1R từ 25 mA trở xuống (Ngoại trừ dòng diện ổ đĩa đối với vòng ngõ vào)

Khối lượng

Khối CPU: Xấp xỉ 300 g
Khối đầu cuối: Xấp xỉ 30 g, Khối bắt đầu dành cho KV-5500/5000/3000: Xấp xỉ 20 g
Khối mở rộng: KV-EB1S Xấp xỉ 90 g, KV-EB1R Xấp xỉ 115 g

Khối CPU: Xấp xỉ 320 g
Khối đầu cuối: Xấp xỉ 30 g, Khối bắt đầu dành cho KV-5500/5000/3000: Xấp xỉ 20 g
Khối mở rộng: KV-EB1S Xấp xỉ 90 g, KV-EB1R Xấp xỉ 115 g

*1 Thiết bị mục tiêu R/LR/CR/T/C/DM/EM/FM/CTH/CTC/CM
*2 Phạm vi mà hệ thống được sử dụng.
*3 Theo nhiệt độ phía dưới của các khối trong bảng điều khiển.
*4 Theo JIS B 3502 IEC61131-2, Số lần quét: 10 lần theo các hướng X/Y/Z (trong 100 phút)

Khối CPU

Mẫu

KV-1000

Loại

Khối CPU

Đặc điểm kỹ thuật thực hiện

Chế độ kiểm soát hoạt động

Chế độ chương trình lưu trữ

Chế độ điều khiển vào/ra

Chế độ refresh

Ngôn ngữ lập trình

Sơ đồ dạng thang mở rộng, Tập lệnh KV, ký hiệu dễ nhớ

Số lệnh

Hướng dẫn cơ bản: 68 class, 151 hướng dẫn
Hướng dẫn áp dụng: 35 class, 36 hướng dẫn
Hướng dẫn hoạt động toán học: 83 class, 185 hướng dẫn
Hướng dẫn mở rộng: 74 class, 106 hướng dẫn
Tổng cộng: 260 class, 478 hướng dẫn

Tốc độ thực hiện lệnh

Hướng dẫn cơ bản: Tối thiểu 25 ns
Hướng dẫn áp dụng: Tối thiểu 25 ns

Dung lượng chương trình

Xấp xỉ 160 k bước

Số lượng khối cài đặt tối đa

16 khối (48 khối khi kết nối khối mở rộng)

Số lượng điểm vào/ra tối đa

Tối đa 3,096 điểm khi mở rộng (KV-EB1S/KV-EB1R: khi mở rộng 2 khối, sử dụng khối vào/ra 64 điểm)

Thiết bị bit

Rơ le ngõ vào R

Tổng cộng 9,536 điểm 1 bit

Rơ le ngõ ra R

Rơ le hỗ trợ trong R

Rơ le hỗ trợ trong MR

Tổng cộng 16,000 điểm 1 bit

Rơ le chốt LR

Điều khiển rơ le CR

640 điểm 1 bit

Thiết bị từ

Bộ hẹn giờ T

Tổng cộng 4,000 điểm 32 bit

Bộ đếm C

Bộ nhớ dữ liệu DM

65,535 điểm 16 bit

Bộ nhớ dữ liệu mở rộng EM

Bộ nhớ dữ liệu mở rộng FM

32,767 điểm 16 bit

Bộ nhớ dữ liệu tạm thời TM

512 điểm 16 bit

Bộ đếm tốc độ cao CTH

2 điểm 32 bit

Bộ so sánh đếm tốc độ cao CTC

4 điểm 32-bit (adopt bộ đếm tốc độ cao 2 điểm)

Đăng ký chỉ số Z

12 điểm 32 bit

Bộ nhớ điều khiển CM

11,999 điểm 16 bit

Định vị xung ngõ ra

2 điểm (tần số ngõ ra tối đa 100 kHz)

Ngõ vào/ra khối CPU

Ngõ vào: 16 điểm, ngõ ra: 8 điểm

Chức năng duy trì mất điện

Bộ nhớ chương trình

Bộ nhớ cực nhanh ghi được gấp 100,000 lần

Thiết bị

Dựa vào pin 5 năm (nhiệt độ môi trường xung quanh hoạt động 25 °C, trong chế độ giữ mất điện)*1

Chức năng tự chẩn đoán

CPU bất thường, RAM bất thường, khác

Đặc điểm kỹ thuật chung

Điện áp định mức

24 VDC ±10 %

Nhiệt độ không khí xung quanh

0 đến 50 °C (không đóng băng)*2*3

Độ ẩm môi trường hoạt động

35 đến 85 % RH (không ngưng tụ)*2

Nhiệt độ bảo quản

-20 đến +70 °C*2

Môi trường làm việc

Không có bụi và khí ăn mòn

Độ cao hoạt động

Từ 2,000 m trở xuống

Mức độ ô nhiễm

2

Chống ồn

Vp-p từ 1,500 trở lên độ rộng xung 1 µs, 50 ns (dựa theo mô phỏng tiếng ồn), Phù hợp tiêu chuẩn IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

Điện áp chống chịu

1,500 VAC cho 1 phút giữa đầu cuối nguồn điện và đầu cuối vào/ra hoặc đầu cuối và vỏ bọc phụ

Biến trở cách điện

Trên 50 MΩ (được tính giữa đầu cuối nguồn điện và đầu cuối vào/ra hoặc đầu cuối bên ngoài và vỏ bọc với mêgôm kế 500 V DC)

Chống chịu va đập

Rung động cách quãng

Tần số 10 đến 57 Hz

Nửa biên độ: 0,075 mm*4

Tần số 57 đến 150 Hz

Gia tốc: 9,8 m/s2*4

Rung động liên tục

Tần số 10 đến 57 Hz

Nửa biên độ: 0,035 mm*4

Tần số 57 đến 150 Hz

Gia tốc: 4,9 m/s2*4

Loại quá áp

II (Khi sử dụng KV-U7)

Dòng điện tiêu thụ trong

Khối CPU: từ 320 mA trở xuống
Khối mở rộng: KV-EB1S từ 15 mA trở xuống, KV-EB1R từ 25 mA trở xuống (Ngoại trừ dòng diện ổ đĩa đối với vòng ngõ vào)

Khối lượng

Khối CPU: Xấp xỉ 290 g
Khối đầu cuối: Xấp xỉ 30 g, Khối bắt đầu dành cho KV-1000/700: Xấp xỉ 30
Khối mở rộng: KV-EB1S Xấp xỉ 90 g, KV-EB1R Xấp xỉ 115 g

*1 Thiết bị mục tiêu R/LR/CR/T/C/DM/EM/FM/CTH/CTC/CM
*2 Phạm vi mà hệ thống được sử dụng.
*3 Theo nhiệt độ phía dưới của các khối trong bảng điều khiển.
*4 Theo JIS B 3502 IEC61131-2, Số lần quét: 10 lần theo các hướng X/Y/Z (trong 100 phút)

Khối CPU

Mẫu

KV-700

Loại

Khối CPU

Đặc điểm kỹ thuật thực hiện

Chế độ kiểm soát hoạt động

Chế độ chương trình lưu trữ

Chế độ điều khiển vào/ra

Chế độ refresh

Ngôn ngữ lập trình

Sơ đồ dạng thang mở rộng, dễ nhớ

Số lệnh

Hướng dẫn cơ bản: 67 class, 122 hướng dẫn
Hướng dẫn áp dụng: 19 class, 19 hướng dẫn
Hướng dẫn hoạt động toán học: 64 class, 294 hướng dẫn
Hướng dẫn mở rộng: 31 class, 48 hướng dẫn
Tổng cộng: 181 class, 483 hướng dẫn

Tốc độ thực hiện lệnh

Hướng dẫn cơ bản: Tối thiểu 100 ns
Hướng dẫn áp dụng: Tối thiểu 100 ns

Dung lượng chương trình

Xấp xỉ 16 k bước (Xấp xỉ 32 k bước để mở rộng bộ nhớ)

Số lượng khối cài đặt tối đa

16 khối (48 khối khi kết nối khối mở rộng)

Số lượng điểm vào/ra tối đa

Tối đa 3,086 điểm khi mở rộng (KV-EB1S/KV-EB1R: khi mở rộng 2 khối, sử dụng khối vào/ra 64 điểm)

Thiết bị bit

Rơ le ngõ vào R

Tổng cộng 9,530 điểm 1 bit

Rơ le ngõ ra R

Rơ le hỗ trợ trong R

Điều khiển rơ le CR

640 điểm 1 bit

Thiết bị từ

Bộ hẹn giờ T

Tổng cộng 512 điểm 32 bit

Bộ đếm C

Bộ nhớ dữ liệu DM

20,000 điểm 16 bit (Khi mở rộng bộ nhớ, 40,000 điểm 16 bit)

Bộ nhớ dữ liệu tạm thời TM

512 điểm 16 bit

Bộ đếm tốc độ cao CTH

2 điểm 32 bit

Bộ so sánh đếm tốc độ cao CTC

4 điểm 32-bit (adopt bộ đếm tốc độ cao 2 điểm)

Bộ nhớ điều khiển CM

4,000 điểm 16 bit

Định vị xung ngõ ra

2 điểm (tần số ngõ ra tối đa 100 kHz)

Ngõ vào/ra khối CPU

Ngõ vào: 10 điểm, ngõ ra: 4 điểm

Chức năng duy trì mất điện

Bộ nhớ chương trình

Bộ nhớ cực nhanh ghi được gấp 100,000 lần

Thiết bị

Dựa vào pin 5 năm (nhiệt độ môi trường xung quanh hoạt động 25 °C, trong chế độ giữ mất điện)*1

Chức năng tự chẩn đoán

CPU bất thường, RAM bất thường, khác

Đặc điểm kỹ thuật chung

Điện áp định mức

24 VDC ±10 %

Nhiệt độ không khí xung quanh

0 đến 50 °C (không đóng băng)*2*3

Độ ẩm môi trường hoạt động

35 đến 85 % RH (không ngưng tụ)*2

Nhiệt độ bảo quản

-20 đến +70 °C*2

Môi trường làm việc

Không có bụi và khí ăn mòn

Độ cao hoạt động

Từ 2,000 m trở xuống

Mức độ ô nhiễm

2

Chống ồn

Vp-p từ 1,500 trở lên độ rộng xung 1 µs, 50 ns (dựa theo mô phỏng tiếng ồn), Phù hợp tiêu chuẩn IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

Điện áp chống chịu

1,500 VAC cho 1 phút giữa đầu cuối nguồn điện và đầu cuối vào/ra hoặc đầu cuối và vỏ bọc phụ

Biến trở cách điện

Trên 50 MΩ (được tính giữa đầu cuối nguồn điện và đầu cuối vào/ra hoặc đầu cuối bên ngoài và vỏ bọc với mêgôm kế 500 V DC)

Chống chịu va đập

Rung động cách quãng

Tần số 10 đến 57 Hz

Nửa biên độ: 0,075 mm*4

Tần số 57 đến 150 Hz

Gia tốc: 9,8 m/s2*4

Rung động liên tục

Tần số 10 đến 57 Hz

Nửa biên độ: 0,035 mm*4

Tần số 57 đến 150 Hz

Gia tốc: 4,9 m/s2*4

Loại quá áp

II (Khi sử dụng KV-U7)

Dòng điện tiêu thụ trong

Khối CPU: từ 160 mA trở xuống
Khối mở rộng: KV-EB1S từ 15 mA trở xuống, KV-EB1R từ 25 mA trở xuống (Ngoại trừ dòng diện ổ đĩa đối với vòng ngõ vào)

Khối lượng

Khối CPU: KV-700 Xấp xỉ 240 g, Bộ nhớ mở rộng dành cho KV-700 (OP-42138) Xấp xỉ 10 g
Khối đầu cuối: Xấp xỉ 30 g, Khối bắt đầu dành cho KV-1000/700: Xấp xỉ 30
Khối mở rộng: KV-EB1S Xấp xỉ 90 g, KV-EB1R Xấp xỉ 115 g

*1 Thiết bị mục tiêu R/LR/CR/T/C/DM/EM/FM/CTH/CTC/CM
*2 Phạm vi mà hệ thống được sử dụng.
*3 Theo nhiệt độ phía dưới của các khối trong bảng điều khiển.
*4 Theo JIS B 3502 IEC61131-2, Số lần quét: 10 lần theo các hướng X/Y/Z (trong 100 phút)

Khối nguồn AC

Mẫu

KV-U7

Loại

Khối nguồn AC

Điện áp nguồn cung cấp ngõ vào

100 đến 240 VAC±10 % (50/60 Hz)

Điện áp ngõ ra

24 VDC ±10 %

Công suất ngõ ra

1,8 A
(tổng giá trị nguồn điện cung cấp và nguồn điện cung cấp điều chỉnh đối với các khối khác nhau)

Công suất tiêu thụ

Từ 135 VA trở xuống

Thời gian phần dừng

Từ 10 ms trở xuống

Thời gian bắt đầu

Từ 2 s trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 190 g

Khối ngõ vào

Mẫu

KV-B16XC

KV-C32XC

KV-C64XC

Loại

Khối ngõ vào

Chế độ kết nối ngoài

Khối đầu cuối có thể tháo ra được

Đầu nối (Đặc điểm kỹ thuật MIL)*3

Ngõ vào

Số lượng ngõ vào

16 điểm

32 điểm

64 điểm

Chế độ ngõ vào

Chế độ 24 VDC, Chế độ 5 VDC

Chế độ 24 VDC*4

Điện áp ngõ vào tối đa

26,4 VDC

Điện áp ngõ vào định mức

Chế độ 24 VDC: 24 VDC 5,3 mA, Chế độ 5 VDC: 5 VDC 1 mA

24 VDC 4,1 mA

BẬT điện áp tối thiểu

Chế độ 24 VDC: 19 V, Chế độ 5 VDC: 3,5 V

19 V

TẮT dòng điện cực đại

Chế độ 24 VDC: 1,5m A

1,5 mA

TẮT điện áp tối đa

Chế độ 5 VDC: 1,5 V

-

Chế độ điểm chung

16 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*1

32 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*1

32 điểm/1 điểm chung (4 đầu cuối)*5

Hằng số thời gian ngõ vào

[Thời gian ngõ vào 25 µs] OFF đến ON: TYP 25 µs/MAX 65 µs, ON đến OFF: TYP 75 µs/MAX 120 µs
[Thời gian ngõ vào 300 µs*2] OFF đến ON: TYP 275 µs/MAX 365 µs, ON đến OFF: TYP 275 µs/MAX 420 µs
[Thời gian ngõ vào 1 ms] OFF đến ON: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms, ON đến OFF: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms
[Thời gian ngõ vào 10 ms] OFF đến ON: TYP 10 ms/MAX 12 ms, ON đến OFF: TYP 10 ms/MAX 12 ms
(Chuyển mạch 4 tầng)

Trở kháng ngõ vào

4,3 kΩ

5,6 kΩ

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 15 mA trở xuống

Từ 25 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 120 g

Xấp xỉ 110 g

Xấp xỉ 140 g

*1 2 cổng chung của KV-B16XC, KV-C32XC mạch ngắn bên trong.
*2 Có thể cài đặt khi chỉ KV-5500/KV-5000/3000 được kết nối Khi KV-1000/700 được kết nối, không thể lựa chọn.
*3 Đính kèm theo đầu nối cho khối vào/ra loại đầu nối. Bộ đầu nối thanh mảnh MIL34-chân OP-42224, nối dây tiếp xúc duy nhất OP-42140 được cung cấp.
*4 Tất cả đầu cuối hỗ trợ hệ thống hai dây (tuy nhiên, không hỗ trợ cảm biến gần giống với Sê-ri EV)
*5 4 cổng chung của KV-C64XC mạch ngắn bên trong nằm phía H (2 điểm), phía L (2 điểm) tương ứng.

Khối ngõ ra

Mẫu

KV-B16TCP

KV-B16RC

KV-B16TD

KV-B8RC

Loại

Khối ngõ ra

Chế độ kết nối ngoài

Khối đầu cuối có thể tháo

Ngõ ra

Số lượng ngõ ra

16 điểm

8 điểm

Dạng ngõ ra

Tranzito (nguồn)

Rơ le

MOS-FET (sync) (có chức năng ngăn quá dòng)

Rơ le

Tải định mức

30 VDC 0,2 A

250 VAC/30 VDC 2A (8 A/1 điểm chung)

30 VDC 0,3 A

250 VAC/30 VDC 2A

Dòng điện rò rỉ khi TẮT

Từ 100 µA trở xuống

-

Từ 100 µA trở xuống

-

Điện áp dư khi BẬT

Từ 0,5 V trở xuống

Từ 0,5 V trở xuống

-

Từ 50 mΩ trở xuống

-

Từ 50 mΩ trở xuống

Chế độ điểm chung

16 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*1

8 điểm/2 điểm chung

16 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*1

Độc lập

Thời gian hoạt động

TẮT đến BẬT: Từ 10 µs trở xuống, BẬT đến TẮT: Từ 200 µs trở xuống

TẮT đến BẬT/BẬT đến TẮT: Từ 10 ms trở xuống

TẮT đến BẬT: Từ 100 µs trở xuống, BẬT đến TẮT: Từ 300 µs trở xuống

TẮT đến BẬT/BẬT đến TẮT: Từ 10 ms trở xuống

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 35 mA trở xuống

Từ 120 mA trở xuống

Từ 45 mA trở xuống

Từ 65 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 130 g

Xấp xỉ 190 g

Xấp xỉ 130 g

Xấp xỉ 160 g

*1 Mặc dù KV-B16TD, KV-C32TD, KV-B16TCP, và KV-C32TCP có hai điểm, nhưng bên trong chúng giống nhau.

Khối ngõ ra

Mẫu

KV-C32TCP

KV-C64TCP

KV-C32TD

KV-C64TD

Loại

Khối ngõ ra

Chế độ kết nối ngoài

Đầu nối (đặc điểm kỹ thuật MIL)*1

Ngõ ra

Số lượng ngõ ra

32 điểm

64 điểm

32 điểm

64 điểm

Dạng ngõ ra

Tranzito (nguồn)

MOS-FET (sync) (có chức năng ngăn quá dòng)

Tải định mức

30 VDC 0,2 A

Dòng điện rò rỉ khi TẮT

Từ 100 µA trở xuống

Điện áp dư khi BẬT

Từ 0,5 V trở xuống

-

Chế độ điểm chung

32 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*2

64 điểm/1 điểm chung (4 đầu cuối)*3

32 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*2

64 điểm/1 điểm chung (4 đầu cuối)*3

Thời gian hoạt động

TẮT đến BẬT: Từ 10 µs trở xuống, BẬT đến TẮT: Từ 200 µs trở xuống

TẮT đến BẬT: Từ 50 µs trở xuống, BẬT đến TẮT: Từ 200 µs trở xuống

TẮT đến BẬT: Từ 100 µs trở xuống, BẬT đến TẮT: Từ 300 µs trở xuống

TẮT đến BẬT: Từ 150 µs trở xuống, BẬT đến TẮT: Từ 300 µs trở xuống

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 55 mA trở xuống

Từ 100 mA trở xuống

Từ 65 mA trở xuống

Từ 120 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 100 g

Xấp xỉ 140 g

Xấp xỉ 100 g

Xấp xỉ 140 g

*1 Đầu nối cho khối vào/ra loại đầu nối không được bao gồm. Bộ đầu nối thanh mảnh MIL34-chân OP-42224 và nối dây tiếp xúc duy nhất OP-42140 có sẵn riêng biệt.
*2 Mặc dù KV-B16TD, KV-C32TD, KV-B16TCP, và KV-C32TCP có hai điểm, nhưng bên trong chúng giống nhau.
*3 Mặc dù KV-C64TD and KV-C64TCP có hai điểm, điểm bên 2 H là giống nhau, và điểm bên 2 L cũng giống nhau như điểm bên trong.

Khối ngõ vào/ra

Mẫu

KV-C32XTD

KV-C16XTD

KV-B8XTD

Loại

Khối ngõ vào/ra

Chế độ kết nối ngoài

Đầu nối (đặc điểm kỹ thuật MIL)*1

Khối đầu cuối có thể tháo ra được

Ngõ vào

Số lượng ngõ vào

32 điểm

16 điểm

8 điểm

Chế độ ngõ vào

Chế độ 24 VDC*2

Chế độ 24 VDC, Chế độ 5 VDC

Điện áp ngõ vào tối đa

DC 26,4 V

Điện áp ngõ vào định mức

24 VDC 4,1 mA

Chế độ 24 VDC: 24 VDC 5,3 mA, Chế độ 5 VDC: 5 VDC 1 mA

BẬT điện áp tối thiểu

19 V

Chế độ 24 VDC: 19 V, Chế độ 5 VDC: 3,5 V

TẮT dòng điện cực đại

1,5 mA

Chế độ 24 VDC: 1,5 mA

TẮT điện áp tối đa

-

Chế độ 5 VDC: 1,5 V

Chế độ điểm chung

32 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*3*4

16 điểm/1 điểm chung (1 đầu cuối)*4

8 điểm/1 điểm chung (1 đầu cuối)*4

Hằng số thời gian ngõ vào

25 µs/300 µs*5/1 ms/10 ms

Trở kháng ngõ vào

5,6 kΩ

4,3 kΩ

Ngõ ra

Số lượng ngõ ra

32 điểm

16 điểm

8 điểm

Dạng ngõ ra

MOS-FET (N ch) (có chức năng chống quá dòng)

Tải định mức

30 VDC 0,2 A

30 VDC 0,3 A

Dòng điện rò rỉ khi TẮT

Từ 100 µA trở xuống

Điện áp dư khi BẬT

Từ 0,5 V trở xuống

Chế độ điểm chung

32 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*3*4

16 điểm/1 điểm chung (1 đầu cuối)*4

8 điểm/1 điểm chung (1 đầu cuối)*4

Thời gian hoạt động

TẮT đến BẬT: Từ 150 µs trở xuống, BẬT đến TẮT: Từ 300 ms trở xuống

TẮT đến BẬT: Từ 100 µs trở xuống, BẬT đến TẮT: Từ 300 ms trở xuống

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 65 mA trở xuống

Từ 40 mA trở xuống

Từ 30 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 130 g

Xấp xỉ 110 g

Xấp xỉ 130 g

*1 Đầu nối cho khối vào/ra loại đầu nối không được bao gồm. Bộ đầu nối thanh mảnh MIL34-chân OP-42224 và nối dây tiếp xúc duy nhất OP-42140 có sẵn riêng biệt.
*2 Tất cả đầu cuối đều tương thích với hệ thống 2 dây dẫn (tuy nhiên, không hỗ trợ cảm biến không tiếp xúc hệ thống 2 dây).
*3 Mặc dù KV-C32XTD có 2 điểm, nhưng bên trong thì giống nhau.
*4 Điểm chung ngõ vào và điểm chung ngõ ra là độc lập.
*5 Chỉ có thể cài đặt khi KV-5500/5000/3000 được kết nối. Khi KV-1000/700 được kết nối, không thể lựa chọn.

Khối chuyển đổi A/D, D/A tốc độ siêu cao

Mẫu

KV-AD40

KV-AD40V

KV-DA40

KV-DA40V

Loại

Khối chuyển đổi A/D

Khối chuyển đổi D/A

Điểm vào/ra analog

4 điểm (ngõ vào khác nhau)

4 điểm

Phạm vi vào/ra analog (độ phân giải)

Điện áp

-10 đến +10 V (2.5 mV 1/8,000)
0 đến 10 V (2.5 mV 1/4,000)
0 đến 5 V (1.25 mV 1/4,000)
1 đến 5 V (1.25 mV 1/3,200)

-10 đến +10 V (0.5 mV 1/40,000)
-5 đến +5 V (0.25 mV 1/40,000)
0 đến 10 V (0.5 mV 1/20,000)
0 đến 5 V (0.25 mV 1/20,000)
1 đến 5 V (0.25 mV 1/16,000)

-10 đến +10 V (2.5 mV 1/8,000)
0 đến 10 V (2.5 mV 1/4,000)
0 đến 5 V (1.25 mV 1/4,000)
1 đến 5 V (1.25 mV 1/3,200)

-10 đến +10 V (0,5 mV 1/40,000)
0 đến 10 V (0,5 mV 1/20,000)
0 đến 5 V (0,25 mV 1/20,000)
1 đến 5 V (0,25 mV 1/16,000)

Dòng điện

0 đến 20 mA (5 µA 1/4,000)
4 đến 20 mA (5 µA 1/3,200)

0 đến 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 đến 20 mA (1 µA 1/16,000)

0 đến 20 mA (5 µA 1/4,000)
4 đến 20 mA (5 µA 1/3,200)

0 đến 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 đến 20 mA (1 µA 1/16,000)

Trở kháng ngõ vào

Điện áp: 1 MΩ, Dòng điện: 250 Ω

Điện áp: 5 MΩ, Dòng điện: 250 Ω

-

Tốc độ chuyển đổi

80 µs/ch

25 µs/ch*1

80 µs/ch

25 µs/ch

Độ chính xác chuyển đổi

25 °C ±5 °C

Điện áp: ±0,2 % của F.S., Dòng điện: ±0,2 % của F.S.

Điện áp: ±0,1 % của F.S.*2, Dòng điện: ±0,1 % của F.S.

Điện áp: ±0,2 % của F.S., Dòng điện: ±0,2 % của F.S.

Điện áp: ±0,1 % của F.S., Dòng điện: ±0,2 % của F.S.

0 đến 50 °C

Điện áp: ±0,2 % của F.S.*3, Dòng điện: ±0,2 % của F.S.

Điện áp: ±0,4 % của F.S., Dòng điện: ±0,4 % của F.S.

Điện áp: ±0,3 % của F.S., Dòng điện: ±0,3 % của F.S.

Chế độ cách điện

Giữa khối và CPU: bộ ghép quang học được cách điện, kênh không được cách nhiệt

Ngõ vào tối đa tuyệt đối

Điện áp: ±15 V, Dòng điện: 30 mA

 

Trở kháng tải tối thiểu

 

Điện áp: 1 kΩ

Trở kháng tải tối đa

Dòng điện: 400 Ω

Dòng điện: 600 Ω

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 110 mA trở xuống

Từ 140 mA trở xuống

Từ 230 mA trở xuống

Từ 170 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 150 g

*1 Khi sử dụng điều độ lệch nhiệt độ, không liên quan đến số lượng kênh sử dụng, thời gian điều chỉnh độ lệch nhiệt độ 25 µs sẽ được tính thêm vào.
*2 Sử dụng đặc điểm kỹ thuật này khi điều chỉnh độ lệch nhiệt độ. Độ chính xác chuyển đổi khi điều chỉnh độ lệch nhiệt độ không được sử dụng: điện áp: ±0,5 % của F.S., dòng điện: ±0,6 % của F.S.
*3 Sử dụng đặc điểm kỹ thuật này khi điều chỉnh độ lệch nhiệt độ. Độ chính xác chuyển đổi khi điều chỉnh độ lệch nhiệt độ không được sử dụng: điện áp: ±0,7 % của F.S., dòng điện: ±0,7 % của F.S.

Khối chuyển đổi A/D với độ chính xác cao

Mẫu

KV-AD40G

Loại

Khối chuyển đổi A/D với độ chính xác cao

Điểm vào analog

4 điểm (ngõ vào khác nhau)

Phạm vi ngõ vào analog (độ phân giải)

Điện áp

-10 đến 10 V (0,33 mV 1/60,000)
0 đến 10 V (0,33 mV 1/30,000)
0 đến 5 V (0,17 mV 1/30,000)
1 đến 5 V (0,17 mV 1/24,000)

Dòng điện

0 đến 20 mA (0,67 µA 1/30,000)
4 đến 20 mA (0,67 µA 1/24,000)

Trở kháng ngõ vào

Điện áp: 5 MΩ, Dòng điện: 250 Ω

Tốc độ chuyển đổi

80 µs/2ch, 160 µs/4ch (nhanh nhất 50 µs/2ch, 100 µs/4ch khi sử dụng chức năng bộ đệm dữ liệu)

Độ chính xác chuyển đổi

25 °C

Điện áp: ±0,05 % của F.S., Dòng điện: ±0,05 % của F.S.

0 đến 50 °C

Điện áp: ±0,1 % của F.S., Dòng điện: ±0,1 % của F.S.

Chế độ cách điện

Giữa khối và CPU: cách điện bộ ghép quang CH_A (0 và 1) và giữa CH_Bs (0 và 1): cách điện bộ ghép quang*1

Ngõ vào tối đa tuyệt đối

Điện áp: ±15 V, Dòng điện: 30 mA

Ngõ vào kích hoạt bên ngoài

Số điểm ngõ vào: Tín hiệu đầu vào 1 điểm: NPN mạch mở, không có tín hiệu tiếp xúc điện áp trên điện áp: TẮT dòng điện tối đa 1 V : 0,1 mA

Chức năng bộ đệm dữ liệu

Thời gian bộ đệm dữ liệu: Lượng ộ đệm dữ liệu 50 µs - 3s: tối đa 10.000 ký tự/ch
Đồng bộ hóa: CH_A0 - CH_B0 và CH_A1 - CH_B1 có dữ liệu đồng bộ

Chức năng đặc biệt

Xác định tỷ lệ, xử lý trung bình (thời gian chỉ định, thời gian chỉ định, chuyển động trung bình, lọc trễ sơ cấp), độ lệch dữ liệu, lệch 0,
biên độ giới hạn điểm 0, khóa giá trị đỉnh/lõm, bộ so sánh, phát hiện ngắt, bộ đệm dữ liệu, kích hoạt bên ngoài

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 220 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 190 g

*1 Không cách điện giữa CH_A0 và CH_A1, giữa CH_B0 và CH_B1.

Khối chuyển đổi A/D và D/A

Mẫu

KV-AM40V

Loại

Khối chuyển đổi A/D và D/A

Điểm vào/ra analog

Ngõ vào: 2 điểm (ngõ vào khác nhau), Ngõ ra: 2 điểm

Phạm vi vào/ra analog (độ phân giải)

Điện áp

-10 đến +10 V (1,25 mV 1/16,000)
-5 đến +5 V*1 (0,625 mV 1/16,000)
0 đến 10 V (1,25 mV 1/8,000)
0 đến 5 V (0,625 mV 1/8,000)
1 đến 5 V (0,625 mV 1/6,400)

Dòng điện

0 đến 20 mA (2,5 µA 1/8,000)
4 đến 20 mA (2,5 µA 1/6,400)

Trở kháng ngõ vào

Điện áp: 5 MΩ, Dòng điện: 250 Ω

Tốc độ chuyển đổi

80 µs/ch*2*3

Độ chính xác chuyển đổi

±0,2 % của F.S. (@ 25 °C ±5 °C), ±0,4 % của F.S. (@ 0 đến 50 °C)*4

Chế độ cách điện

Giữa khối và CPU: Cách điện nối quang, Giữa các kênh: Không cách nhiệt

Ngõ vào tối đa tuyệt đối

Điện áp: ±15 V, Dòng điện: 30 mA

Trở kháng tải tối thiểu

Điện áp: 1 kΩ

Trở kháng tải tối đa

Dòng điện: 600 Ω

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 140 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 150 g

*1 Ngõ ra analog không có sẵn trong phạm vi -5 đến +5 V.
*2 Khi sử dụng điều chỉnh độ lệch nhiệt độ, thời gian điều chỉnh độ lệch nhiệt độ được tính thêm vào bất kể số lượng kênh sử dụng.
*3 Chuyển đổi A/D và chuyển đổi D/A được xử lý độc lập.
*4 ±0,2 % của F.S. (@ 0 đến 50 °C) khi sử dụng điều chỉnh độ lệch nhiệt độ cho chuyển đổi A/D.

Khối điều khiển nhiệt độ PID nhiều ngõ vào

Mẫu

KV-TF40

Loại

khối điều khiển nhiệt độ

Số điểm ngõ vào nhiệt độ

4 ch

Ngõ vào

Cặp nhiệt điện/Đo nhiệt độ chống chịu bằng platinum*1

Loại cảm biến nhiệt độ

Cặp nhiệt điện: K, J, T, E, R, B, N, S, W5Re/W26Re
Đo nhiệt độ chống chịu bằng platinum: JPt100, Pt100

Đô chính xác đẻn báo

±0,3 % của F.S. ±1 chữ số (25 °C) ±0,7 % của F.S. ±1 chữ số (0 đến 50 °C)

Độ chính xác điều chỉnh mối nối lạnh

±1 °C

Chu trình lấy mẫu

125 ms/ch (500 ms/4ch)

Điều khiển trước đó

1 đến 100 s

Chế độ vận hành

Điều khiển PID (với điều chỉnh tự động và 3 chế độ chức năng ổn áp),
điều khiển PID làm nóng làm mát (với điều chỉnh tự động và 3 chế độ chức năng ổn áp),
BẬT/TẮT điều khiển

Chế độ tinh chỉnh

Chế độ tinh chỉnh tự động PID

Ngõ ra điều khiển

Ngõ ra tranzito (NPN để hở)

Ngõ ra đèn báo

Ngõ ra tranzito (NPN để hở)*2

Chế độ đèn báo

Giá trị tuyệt đối giới hạn trên, giá trị tuyệt đối giới hạn dưới, độ lệch giới hạn trên, độ lệch giới hạn dưới, độ lệch giới hạn trên không được kích hoạt, độ lệch giới hạn dưới không được kích hoạt,
độ lệch giới hạn trên và dưới, nằm trong độ lệch giới hạn trên và dưới, giá trị tuyệt đối giới hạn trên không được kích hoạt, giá trị tuyệt đối giới hạn dưới không được kích hoạt*3

Ngõ ra

Tải định mức

Tối đa 30 VDC 100 mA

Dòng điện rò rỉ khi TẮT

Từ 100 µA trở xuống

Điện áp dư khi BẬT

Từ 1,5 V trở xuống

Ngõ vào cảm biến dòng điện (CT)

4 ch*4

Độ chính xác đo dòng điện

Giá trị ngõ ra ±5% hoặc ±2 A, bất cứ giá trị nào lớn hơn

Chế độ cách điện

Giữa vào/ra: bộ ghép quang và bộ chuyển đổi được cách nhiệt, giữa các kênh ngõ vào: bộ ghép quang và bộ chuyển đổi được cách nhiệt

Phần tử bộ nhớ

EEPROM có thể ghi lại 1 triệu lần

Các chức năng khác

Điều khiển ngõ ra cho đèn báo ngắt mạch bộ nhiệt, điều khiển đèn báo ngắt vòng lặp, độ lệch giá trị đo, giới hạn ngõ ra, cài đặt độ dốc, cài đặt lại bằng tay, lỗi

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 210 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 270 g

*1 Cài đặt theo kênh tương ứng.
*2 Khi sử dụng đèn báo ngõ ra như ngõ ra điều khiển làm mát khi sử dụng điều khiển làm nóng/mát, ngõ ra đẻn báo có thể không sử dụng được như là chức năng ngõ ra đèn báo.
*3 Có thể lựa chọn BẬT/TẮT hoạt động dự phòng cho từng chế độ đèn báo.
*4 Sử dụng cảm biến dòng điện (OP-6694, bán riêng) được sản xuất bởi Tập đoàn Keyence.

Nhiệt độ và khối nhiều ngõ vào analog

Mẫu

KV-TP40

Loại

Nhiệt độ và khối nhiều ngõ vào analog

Số điểm ngõ vào nhiệt độ

4 ch

Ngõ vào

Cặp nhiệt điện/Biến trở đo nhiệt độ bằng platinum/Điện áp và dòng điện

Phạm vi ngõ vào

Cặp nhiệt điện

K: -270,0 đến 1,372,0 °C
J: -210,0 đến 1,200,0 °C
T: -270,0 đến 400,0 °C
E: -270,0 đến 1,000,0 °C
N: -270,0 đến 1,300,0 °C
R: -50,0 đến 1,768,0 °C
S: -50,0 đến 1,768,0 °C
B: 0,0 đến 1,820,0 °C
WRe5-26: 0,0 đến 2,315,0 °C

Biến trở đo nhiệt độ bằng platinum

Pt100: -200,0 đến 850,0 °C
JPt100: -200,0 đến 600,0 °C

Điện áp và dòng điện

Điện áp:
-10 đến +10 V (0,5 mV 1/40,000)
0 đến 10 V (0,5 mV 1/20,000)
-5 đến +5 V (0,5 mV 1/20,000)
0 đến 5 V (0,5 mV 1/10,000)
1 đến 5 V (0,5 mV 1/8,000)
-100 đến +100 mV (5 µV 1/40,000)
0 đến 100 mV (5 µV 1/20,000)
Dòng điện:
0 đến 20 mA (2 µA 1/10,000)
4 đến 20 mA (2 µA 1/8,000)

Đô chính xác đẻn báo

±0,2% của F.S. (@ 25 ±5 °C), ±0,4 % của F.S. (@ 0 đến 50 °C)

Độ chính xác điều chỉnh mối nối lạnh

±1 °C (trong ngõ vào cặp nhiệt điện)

Tốc độ chuyển đổi

50 ms/4 ch

Chế độ cách điện

Giữa đầu cuối ngõ vào và CPU: Cách điện bộ chuyển đổi nối quang,
Giữa các kênh: Cách điện bộ chuyển đổi nối quang

Các chức năng khác

Điều chỉnh mối nối bên ngoài, chức năng phát hiện ngắt mạch, chức năng xác định tỷ lệ,
chức năng xử lý trung bình (thời gian trung bình, trung bình số lần, chuyển động trung bình, bộ lọc trễ sơ cấp)
Chức năng độ lệch dữ liệu đặc biệt, chức năng báo động, hệ số thay đổi tính toán, hệ số thay đổi chức năng báo động

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 90 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 190 g

Khối định vị/cài đặt đơn giản hóa

Mẫu

KV-H20S

KV-H40S

Loại

Khối định vị

Chế độ điều khiển

Định vị (PTP: điểm đến điểm) điều khiển (độc lập, phép nội suy)
điều khiển tốc độ (độc lập), điều khiển tốc độ đến điều khiển định vị (độc lập)

Số trục được điều khiển

2-trục/khối độc lập 2 trục, Phép nội suy 2-trục (tuyến tính)

4-trục/khối độc lập 4 trục, Phép nội suy 2 đến 4-trục (tuyến tính)

Thời gian bắt đầu

Hoạt động độc lập: 1,5 ms, phép nội suy tuyến tinh: 1,8 ms

Hướng dẫn vị trí

Tăng dần ± 99,999,999 (xung, mm, độ), phạm vi quản lý phối hợp giá trị tuyệt đối (-2,147,483,648 đến 2,147,483,647)

Tăng/giảm tốc

1 - 65,000 (p/s/ms, mm/s/ms, deg/s/ms) (tuy nhiên, cài đặt 65,000 như tăng/giảm tốctốc tức thời) thời gian điều khiển 2 ms

Số điểm định vị

400 điểm/trục

200 điểm/trục

Chế độ tăng/giảm tốc

Tuyến tính, đường cong hàm sin hình chữ S

Hướng dẫn tốc độ

1 đến 1,000,000 p/s

Trạm xung ngõ ra

Ngõ ra trình điều khiển đường truyền khác nhau (chuyển mạch 1 xung, 2 xung)

Sao lưu bộ nhớ

Bộ nhớ cực nhanh

Các chức năng khác

Chức năng chạy kiểm tra, chức năng ngừng gián đoạn cảm biến, vận hành liên tục, kiểm soát phương pháp tiếp cận

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 130 mA trở xuống
Dành cho đầu nối KZ-HP1/KV-HPD1: phía vào/ra từ 220 mA trở xuống: từ 180 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 150 g

Xấp xỉ 200 g

Khối chuyển động sync/cam

Mẫu

KV-H20G

Loại

Khối chuyển động sync/cam

Chế độ điều khiển

Định vị (PTP: điểm đến điểm) điều khiển (độc lập, phép nội suy tuyến tính/hồ quang) điều khiển tốc độ (độc lập),
điều khiển tốc độ đến điều khiển định vị (độc lập), điều khiển đồng bộ hóa

Số trục được điều khiển

2-trục/khối, 2 trục độc lập, 2 trục nội suy (tuyến tính, hồ quang)

Thời gian bắt đầu

Hoạt động độc lập: 1,5 ms, Tuyến tính nội suy hoạt động: 1,8 ms, Tuyến tính nội suy hồ quang: 2,1 ms

Hướng dẫn vị trí

±99,999,999 (xung, mm, độ), Tăng dần, giá trị tuyệt đối phạm vi quản lý phối hợp (-2,147,483,648 đến 2,147,483,647)

Tăng/giảm tốc

1 - 65,000 (p/s/ms, mm/s/ms, deg/s/ms) (tuy nhiên, cài đặt 65,000 như tăng/giảm tốctốc tức thời) thời gian điều khiển 2 ms

Số điểm định vị

400 điểm/trục

Chế độ tăng/giảm tốc

Tuyến tính, đường cong hàm sin hình chữ S

Hướng dẫn tốc độ

1 đến 1,000,000 p/s

Bộ đếm tốc độ cao

Với biểu tượng 24-bit 2-pha 2 ch (INC)/tối đa 12-bit (ABS), Mã màu xám (Grey), mã màu xám dư (Grey),
chuyển đổi nhị phân, So sánh2 điểm/cam chuyển mạch ngõ ra 8 điểm tối đa 500 kp/s

Trạm xung ngõ ra

Ngõ ra trình điều khiển đường truyền khác nhau (chuyển mạch 1 xung, 2 xung)

Sao lưu bộ nhớ

Bộ nhớ cực nhanh

Các chức năng khác

Chức năng chạy kiểm tra, chức năng ngừng gián đoạn cảm biến, vận hành liên tục, kiểm soát phương pháp tiếp cận

Dòng điện tiêu thụ trong

Dưới 130 mA, khi kết nối với
KZ-HP1/KV-HPD1: phía vào/ra dưới 200 mA: dưới 150 mA

Khối lượng

Xấp xỉ 200 g

Khối bộ đếm tốc độ cao đa chức năng

Mẫu

KV-SC20V

Loại

Khối bộ đếm tốc độ cao

Tần số ngõ vào

1 MHz

Phạm vi đếm

32 bit

Số lượng CH

2 ch

Chế độ

Chế độ ngõ vào

2-pha 1 lần/2 lần/4 lần, 2 xung (hoạt động cộng và trừ)
Đồng hồ nguồn trong, Có/không có hướng xung 1, Ngõ ra kết hợp ch khác

Chế độ vận hành

Chế độ đếm lên xuống, Chế độ đếm trong cài đặt thời gian, Chế độ thiết lập trước, Kích hoạt chế độ đếm tích lũy, Kích hoạt chế độ đếm

Chế độ đếm

Miếng đệm, Vòng

Tần số, hoạt chế độ đếm

Chế độ đếm tần số, Chế độ A thiết bị đo tốc độ, Chế độ B thiết bị đo tốc độ

Ngõ vào

Đếm ngõ vào

Pha A/pha B/pha Z (thiết lập trước) 6, ba cho mỗi kênh
5 V/12 V/24 V DC cho phép ngõ vào, trình điều khiển đường truyền cho phép ngõ vào, cách điện ghép quang

Ngõ vào điều khiển

Kích hoạt kênh ngõ vào (cho ngõ vào & thu nạp). 1 điểm được tính là 2 điểm, 12 - 24 V DC cho phép ngõ vào, cách điện ghép quang
Ngõ vào ghi nhận kênh ngõ vào. 1 điểm được tính là 2 điểm, 12 - 24 V DC cho phép ngõ vào, cách điện ghép quang

Ngõ ra

Ngõ ra dung hợp với bộ so sánh

Kênh. 2 điểm được tính là 4 điểm cách điện ghép quang, Tải định mức: dưới 30 VDC 0,1 A

Chức năng ghi nhận ngõ vào

Dựa theo ngõ vào ngoại vi (tối đa 4 điểm)

Chức năng chiếu ngõ vào

Chuyển mạch hằng số thời gian ngõ vào (đếm 4 loại/điều khiển 7 loại)

Chức năng thiết lập trước

Thiết lập ngõ vào/(pha Z)/rơ le trong

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 95 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 120 g

Khối giao tiếp nối tiếp

Mẫu

KV-L20R

KV-L20V

KV-L21V

Loại

Khối giao tiếp nối tiếp

Giao diện

Cổng 1: RS-232C, Cổng 2: RS-232C/RS-422A/RS-485 (loại 4 dây dẫn) /RS-485 (loại 2 dây dẫn)