Hotline: 

0909 758 468

0905 570 558

 

 

Chi tiết sản phẩm

Bóng Đèn Cao Áp Mental Philips HPI - T 1000W/543 E40 Hiệu Suất Ánh Sáng Cao

Giá: Liên hệ VNĐ 

Bóng Đèn Cao Áp Mental Philips HPI - T 1000W/543 E40 Hiệu Suất Ánh Sáng Cao